Que la Pau ens acompanyi

ImprimirImprimirEnviarEnviarPDFPDF
Que la pau ens acompanyi
per camins de veritat,
tots els jorns de nostra vida:
pau del Crist ressuscitat.
 
Cors oberts a l'esperança
d'una nova creació;
oferim la pau als homes,
com a signe de l'amor.